MESLEK YÜKSEK OKULU
….. BÖLÜMÜ
1. SINIF (II. YARYILI)
DERSİN KODU VE ADI ATA 102, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
DERSİN SORUMLUSU Öğr. Gör. Ercan Bolat, ercan.bolat@toros.edu.tr
AÇIKLAMA Derslerimize ait materyaller ( pdf, word, excel, video)  ders.toros.edu.tr sayfasına yüklenecek ve buradan indirme olanağı sağlanacaktır.
DERSİN ALINMA ŞEKLİ Toros Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimi, ders.toros.edu.tr
DERS KONULARI VE HAFTALIK PROGRAM Tarih Saat
İZLENECEK KONULAR 1. Ekonomi Alanında Yapılan Devrimler (İzmir İktisat Kongresi, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı, I. Beş Yıllık Kalkınma Programı),    (2 saat) Ders malzemesi

  1. 1.HAFTA
2. Atatürk döneminde Türk dış politikası (1923-1938): Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri, Balkan ve Sadabat Paktı,  (2 saat) 2. HAFTA
3. Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık), Atatürkçü Düşünce Sisteminin Tanımı ve Kapsamı (2 Saat) 3. HAFTA 

2. MALZEME

4. II. Dünya Savaşına Gidiş, Türk İç ve Dış Politikası (2 saat) 4. HAFTA
5. Demokrat Parti, Türkiye’nin Nato’ya girişi ve 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi (2 saat) 5. HAFTA
6. 27 Mayıs 1960’tan 12 Eylül 1980’e Türkiye’de iç siyaset gelişmeleri (2 saat) 6. HAFTA
DERS KAYNAKLARI Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, Atatürk Araştırma Merkezi,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Prof. Dr. Mustafa Turan ve dğr.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Prof. Dr. Şerife Yorulmaz ve dğr.
Tarih Saat
DANIŞMANLIK SAATLERİ Her hafta ilgili konu hakkında öğrenciler ile e-mail yoluyla iletişim kurulacak olup sorular cevaplanacaktır.
DİĞER AÇIKLAMALAR
SINAVLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ara- sınavlar ile final tarihi ayrıca duyurulacaktır.