TOROS ÜNİVERSİTESİ  YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İZLENCE FORMU
Bölüm/Programı Mütercim-Tercümanlık Dersin Kodu ATA101
Dersin Adı Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Dersi I
Yarıyıl
Güz
Bahar
Dersin Türü
Zorunlu
Seçmeli
Dersin Anlatıldığı Dil
Türkçe
İngilizce
Sınıf 1.Sınıf Dersin Kredi Bilgileri Teori Uygulama AKTS
2 2
Dersin Sorumlusu Öğr. Gör. Ercan BOLAT
Ders Hakkında Bilgi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Dersi Teorik Konuları
HAFTALIK AYRINTILI DERS İÇERİĞİ
Hafta Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta  Derse giriş ve kavram analizi, İnkılap Kavramı Ansekron
2. Hafta Türk İnkılabının nedenleri ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışının iç ve dış nedenleri Ansekron
3. Hafta Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet Ansekron
4. Hafta Osmanlı Devleti’nde Fikir Akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık,Türkçülük.) İttihat ve Terakki Partisi’nin iktidara gelmesi. 31 Mart olayı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları Ansekron
5. Hafta Birinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın başlaması, Osmanlı Devleti’nin Savaşa katılması, Cepheler ve Sonuçları Ansekron
6. Hafta Osmanlı Devleti’ni Paylaşım antlaşmaları (Boğazlar, Londra, Sykes Picot, St. Jean de Maurienne Ant.) I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi, Ermeni olayları, Mondros Ateşkes Antlaşması Ansekron
7. Hafta Ulusal Mücadele dönemi, İşgaller karşısında Ulusun ve Ülkenin durumu Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a gelişi ve duruma bakışı Ansekron
Ara Sınav (açıklama)  Sadece test tipi sınav formatında Online olarak yapılacaktır.
8. Hafta Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’daki Faaliyetleri, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve önemi, Ansekron
9. Hafta Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri. Sivas Kongresi ve önemi, Ulusal Mücadele döneminde diğer kongreler Ansekron
10. Hafta Amasya Görüşmeleri, Sivas’ta komutanlarla yapılan toplantı. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelişi. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin toplanması, Misak-ı Milli Ansekron
11. Hafta T.B.M.M.’nin açılması, Nitelikleri. Ulusal Mücadele’de Basın, T.B.M.M’ye karşı ayaklanmalar. Türkiye’yi paylaşma tasarıları Ansekron
12. Hafta Ulusal Ordunun Kurulması (Kuva-yı Milliye, Düzenli Ordu), Güney ve Güney Doğu Cephesi, Doğu Cephesi (TBMM – Sovyet Rusya İlişkileri) Ansekron
13. Hafta Ermeni Sorunu, Ermenilerle yapılan Savaşlar, TBMM – Gürcistan ilişkileri, Batı Cephesi (I. ve II. İnönü Savaşları, Kütahya – Eskişehir Muharebesi) Ansekron
14. Hafta Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması Ansekron
Final (açıklama)  Sadece test tipi sınav formatında Online olarak yapılacaktır.
Bütünleme (açıklama)  Sadece test tipi sınav formatında Online olarak yapılacaktır.
Dersin verilmesinde kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleri detaylı bir şekilde açıklayınız.
Senkron (eş Zamanlı)
Asenkron (Eş zamanlı olmayan)
Karma Eğitim (yüzyüce + Asenkron)
Yüzyüze
Diğer
Dersin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için diğer açıklamalar
Dersin Kaynakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ortak Ders Kitabı
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi-Atatürk İlke ve İnkılapları Ders Kitabı
Yardımcı Kaynaklar Türkiyenin Yakın Tarihi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Ders Kitabı, Komisyon
Konularla İlgili diğer materyaller videolar.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi
Ders Danışmanlığı Danışmanlık yönetimii (Senkron ve diğer) Online soru-cevap şeklinde yapılacaktır
Danışmanlık Konuları Tarih Saat