YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
1. SINIF (II. YARYILI)
DERSİN KODU VE ADI MTB 109- İKİNCİ YABANCI DİL I
DERSİN SORUMLUSU Öğr. Gör. Gökçe Deniz GÜÇLÜ (gokcedeniz.guclu@toros.edu.tr)
AÇIKLAMA Bu ders için uzaktan eğitim çerçevesinde öğrenciler, haftada 2 gün öğrenim görecektir. Öncelikle öğrenciler web sayfamız “www.torosceviri.info” adresinden ilgili haftanın sekmesinden konu anlatımına ilişkin videoları indirerek çalışacaklardır. Bu videonun sonunda konuya ilişkin ders kitabından okuma metinleri ve dinleme parçaları ödev verilecektir. Ertesi gün aşağıda planan online danışma saatlerinde tüm öğrencilerin katılımı sağlanarak bu ödevlerin kontrolü yapılacak ve varsa konu anlatımına ilişkin sorulara yanıt verilecektir. Bütün öğrencilerin bu danışma saatlerine katılımı mecburidir. 
DERSİN ALINMA ŞEKLİ Toros Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimi, ders.toros.edu.tr
DERS KONULARI VE HAFTALIK PROGRAM Tarih Saat
İZLENECEK KONULAR 1. Localiser / Les prépositions de lieu – video 1 2-3 Nisan 13.00
2. S’informer sur l’hébergement – video 2 9-10 Nisan 13.00
3. Indiquer un itinéraire – video 3-1, video 3-2 16-17 Nisan 13.00
4. Écrire une carte postale – video 4-1, video 4-2 23-24 Nisan 13.00
5. Parler de ses goûts, de ses activités –  video 5-1, video 5-2 29-30 Nisan 13.00
DERS KAYNAKLARI Alter Ego + A1 méthode de français / Grammaire Progressive du Français (Niveau débutant)
Tarih  Saat
DANIŞMANLIK SAATLERİ Online danışma saatlerinde öğrencilerin ödev kontrolleri ve soruları belirtilen gün ve saatte “skype” üzerinden yapılacaktır. 3 Nisan, 10 Nisan, 17 Nisan, 24 Nisan, 30 Nisan 13.00
DİĞER AÇIKLAMALAR Dinleme parçaları öğrencilere mail olarak ders öncesinde ulaştırılacaktır. Ayrıca yazılı anlatıma ilişkin ödevler dersi yürüten hocanın mail adresine gönderilecek yapılan düzeltmeler sonrası öğrencilere ödevleri yine mail yoluyla geri gönderilecektir. 
SINAVLAR  Vize için öğrencilere ödev verilip, 27.04. tarihine kadar mail yoluyla ulaştırmaları istenmiştir. Final sınavına ilişkin gelişmeler daha sonra duyurulacaktır.