TOROS ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                           YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İZLENCE BİLGİLENDİRME FORMU
Bölüm/Programı MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ Dersin Kodu MTB 212
Dersin Adı İKİNCİ YABANCI DİL IV
Yarıyıl
Güz
Bahar
Dersin Türü
Zorunlu
Seçmeli
Dersin Anlatıldığı Dil
Türkçe
İngilizce
Sınıf 2. Sınıf Dersin Kredi Bilgileri Teori Uygulama AKTS
2 2 6
Dersin Sorumlusu Unvanı, Adı-Soyadı Öğr. Gör. Gökçe Deniz KAVAZ
İletişim Bilgileri 0537 509 5105
Ders Hakkında Bilgi İngilizce’den sonra, ikinci yabancı dil olarak Fransızca’nın öğrencilere başlangıç seviyesinde verilerek ve 1. sınıfta öğrendiklerinin üstüne koyarak, yine dört temel beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.
HAFTALIK AYRINTILI DERS İÇERİĞİ
Hafta Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Décrire physiquement une personne LMS Programı
2. Hafta Parler de ses sensations LMS Programı
3. Hafta Parler du climat LMS Programı
4. Hafta Situer et caractériser un lieu LMS Programı
5. Hafta Comprendre un programme de visite LMS Programı
6. Hafta Parler de l’action en cours LMS Programı
7. Hafta Les Activités de Cahier D’Activités A1 (Unité 6) LMS Programı
Ara Sınav (Açıklama)* Öğrencinin dönem içerisinde işlenen bir konuyu İngilizce anlatıp Fransızca ve İngilizce karşılaştırmalı örneklerle açıklayarak yazılı bir ödev sunması istenecektir.
8. Hafta Indiquer ses goûts alimentaires LMS Programı
9. Hafta Comprendre/Composer un menu LMS Programı
10. Hafta Décrire une tenue LMS Programı
11. Hafta Donner des conseils vestimentaires LMS Programı
12. Hafta Choisir un cadeau et caractériser un objet LMS Programı
13. Hafta Phonie-graphies (Unité 7), Epreuve Delf A1 (Unité 7) LMS Programı
14. Hafta Les Activités de Cahier D’Activités A1 (Unité 7) LMS Programı
Final (açıklama)** Öğrencinin dönem içerisinde işlenen bir konuyu İngilizce anlatıp Fransızca ve İngilizce karşılaştırmalı örneklerle açıklayarak yazılı bir ödev sunması istenecektir. Ayrıca, öğrenilen zamanlardan yola çıkarak, geçirdikleri bir günlerini Fransızca sunmaları istenecektir.
Bütünleme (açıklama) Öğrencinin dönem içerisinde işlenen bir konuyu İngilizce anlatıp Fransızca ve İngilizce karşılaştırmalı örneklerle açıklayarak yazılı bir ödev sunması istenecektir. Ayrıca, öğrenilen zamanlardan yola çıkarak, geçirdikleri bir günlerini Fransızca sunmaları istenecektir.
Dersin verilmesinde kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleri detaylı bir şekilde açıklayınız.
Senkron (eş Zamanlı)
LMS programı kullanılarak, ders programına uygun bir güz dönemi takip edilecektir.
Ansekron (Eş zamanlı olmayan)
Karma Eğitim (yüzyüce + Sekron)
Yüzyüze
Diğer
Dersin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için diğer açıklamalar
Derse Devam*** Devamlılık şarttır. Normal devamsızlık süresini aşan öğrenci, dersten başarısız sayılacaktır.
Dersin Kaynakları Alter Ego + A1 méthode de français / Cahier d’activités
Yardımcı Kaynaklar Grammaire Progressive du Français (Niveau débutant)
Ders Danışmanlığı Danışmanlık yönetimii (Senkron, yüzyüze ve diğer)
Danışmanlık Konuları Tarih Saat