TOROSÜNİVERSİTESİ                                                                                                                           YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İZLENCE BİLGİLENDİRME FORMU
Bölüm/Programı MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ Dersin Kodu MTB 109
Dersin Adı İKİNCİ YABANCI DİL I
Yarıyıl
Güz
Bahar
Dersin Türü
Zorunlu
Seçmeli
Dersin Anlatıldığı Dil
Türkçe
İngilizce
Sınıf 1. Sınıf Dersin Kredi Bilgileri Teori Uygulama AKTS
2 2 6
Dersin Sorumlusu Unvanı, Adı-Soyadı Öğr. Gör. Gökçe Deniz KAVAZ
İletişim Bilgileri
Ders Hakkında Bilgi İngilizce’den sonra, ikinci yabancı dil olarak Fransızca’nın öğrencilere başlangıç seviyesinde verilerek, dört temel beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.
HAFTALIK AYRINTILI DERS İÇERİĞİ
Hafta Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Identifier la langue française LMS Programı
2. Hafta Se présenter LMS Programı
3. Hafta Dire la nationalité LMS Programı
4. Hafta Connaître les noms de pays LMS Programı
5. Hafta Identifier un nombre, compter LMS Programı
6. Hafta Les articles définis et indéfinis LMS Programı
7. Hafta S’exercer LMS Programı
Ara Sınav (Açıklama)* Öğrencinin dönem içerisinde işlenen bir konuyu İngilizce anlatıp Fransızca ve İngilizce karşılaştırmalı örneklerle açıklayarak yazılı bir ödev sunması istenecektir.
8. Hafta Saluer, prendre congé LMS Programı
9. Hafta Les verbes avoir et être LMS Programı
10. Hafta La négation ne…pas LMS Programı
11. Hafta L’adjectif interrogatif LMS Programı
12. Hafta Les prépositions + noms de pays LMS Programı
13. Hafta Le présent des verbes en -er LMS Programı
14. Hafta S’exercer LMS Programı
Final (açıklama)** Öğrencinin dönem içerisinde işlenen bir konuyu İngilizce anlatıp Fransızca ve İngilizce karşılaştırmalı örneklerle açıklayarak yazılı bir ödev sunması istenecektir. Ayrıca Fransızca kendini tanıtması istenecektir.
Bütünleme (açıklama) Öğrencinin dönem içerisinde işlenen bir konuyu İngilizce anlatıp Fransızca ve İngilizce karşılaştırmalı örneklerle açıklayarak yazılı bir ödev sunması istenecektir. Ayrıca Fransızca kendini tanıtması istenecektir.
Dersin verilmesinde kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleri detaylı bir şekilde açıklayınız.
Senkron (eş Zamanlı)
LMS programı kullanılarak, ders programına uygun bir güz dönemi takip edilecektir.
Ansekron (Eş zamanlı olmayan)
Karma Eğitim (yüzyüce + Sekron)
Yüzyüze
Diğer
Dersin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için diğer açıklamalar
Derse Devam*** Devamlılık şarttır. Normal devamsızlık süresini aşan öğrenci, dersten başarısız sayılacaktır.
Dersin Kaynakları Alter Ego + A1 méthode de français / Cahier d’activités
Yardımcı Kaynaklar Grammaire Progressive du Français (Niveau débutant)
Ders Danışmanlığı Danışmanlık yönetimii (Senkron, yüzyüze ve diğer)
Danışmanlık Konuları Tarih Saat