Curriculum Vitae

 

Name: Ferdane Kaynarpınar
Title and Affiliation: Instructor / Toros University

 

Contact:
Office: Department of Translation and Interpreting,

School of Foreign Languages

Toros University, Mezitli Campus

33340 Mezitli, Mersin/TURKEY

Email: ferdane.kaynarpinar@toros.edu.tr

 

Education
2022- PhD in Linguistics (Foreign Language Teaching), Ankara University
2018-2021 M.A. in Linguistics, Mersin University
2012-2017 B.A. in English Language Teaching, Mersin University

 

Dissertations:

Kaynarpınar, F. (2021). Approval markers in Turkish: A corpus-driven study. Unpublished master’s thesis, Mersin University, Mersin. Advisor: Prof. Dr. Aygül Uçar.

Book chapters:

Kurtoğlu, Ö. & Kaynarpınar, F. (2020). Öyle bir şey dedi ki! Tık tuzağı haber başlıkları üzerine derlem dilbilimsel bir çalışma. In A. Uçar, P. İbe Akcan & F. Çetintaş Yıldırım (Eds.), Dilbilimde güncel tartışmalar (s. 103-113). Ankara: Dilbilim Derneği Yayınları.

Papers in Conference Proceedings:

Kaynarpınar, F. (2021). Olur ve Öyle’nin Onaylama İşlevleri: Derlem-çıkışlı bir İnceleme. Paper presented at 7. Derlem Araştırmaları Merkezi Toplantısı, Toros University, Mersin.

Kaynarpınar, F. & Uçar, A. (2021). Türkçede etkileşim belirleyicisi olarak iyi ve doğru. Paper presented at 34. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Orta Doğu Teknik University, Ankara.

Kaynarpınar, F. & Uçar, A. (2021). Türkçede etkileşim belirleyicisi olarak tabi. Paper presented at 20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, Anadolu University, Eskişehir.

Kaynarpınar, F. (2018). Analysis of the Turkish discourse marker hani: A corpus-based study. Paper presented at 12. Dilbilim Öğrenci Konferansı, Orta Doğu Teknik University, Ankara.