TOROSÜNİVERSİTESİ                                                                                                                           YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İZLENCE BİLGİLENDİRME FORMU
Bölüm/Programı MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ Dersin Kodu MTB 211
Dersin Adı İKİNCİ YABANCI DİL III
Yarıyıl
Güz
Bahar
Dersin Türü
Zorunlu
Seçmeli
Dersin Anlatıldığı Dil
Türkçe
İngilizce
Sınıf 2. Sınıf Dersin Kredi Bilgileri Teori Uygulama AKTS
2 2 6
Dersin Sorumlusu Unvanı, Adı-Soyadı Öğr. Gör. Gökçe Deniz KAVAZ
İletişim Bilgileri
Ders Hakkında Bilgi İngilizce’den sonra, ikinci yabancı dil olarak Fransızca’nın öğrencilere başlangıç seviyesinde verilerek ve 1. sınıfta öğrendiklerinin üstüne koyarak, yine dört temel beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.
HAFTALIK AYRINTILI DERS İÇERİĞİ
Hafta Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Parler de la profession LMS Programı
2. Hafta Le masculin et le féminin des adjectifs qualificatifs LMS Programı
3. Hafta Demander/Donner des nouvelles de quelqu’un LMS Programı
4. Hafta Indiquer l’heure et les horaires LMS Programı
5. Hafta Les verbes pronominaux pour parler des habitudes quotidiennes LMS Programı
6. Hafta L’impératif LMS Programı
7. Hafta Le futur proche LMS Programı
Ara Sınav (Açıklama)* Öğrencinin dönem içerisinde işlenen bir konuyu İngilizce anlatıp Fransızca ve İngilizce karşılaştırmalı örneklerle açıklayarak yazılı bir ödev sunması istenecektir.
8. Hafta Le passé composé LMS Programı
9. Hafta S’exercer LMS Programı
10. Hafta Poser des questions LMS Programı
11. Hafta Le passé recent et le futur proche LMS Programı
12. Hafta Le passé composé pour évoquer des faits passés LMS Programı
13. Hafta Décrire physiquement une personne LMS Programı
14. Hafta S’exercer LMS Programı
Final (açıklama)** Öğrencinin dönem içerisinde işlenen bir konuyu İngilizce anlatıp Fransızca ve İngilizce karşılaştırmalı örneklerle açıklayarak yazılı bir ödev sunması istenecektir. Ayrıca, öğrenilen zamanlardan yola çıkarak, geçirdikleri bir günlerini Fransızca sunmaları istenecektir.
Bütünleme (açıklama) Öğrencinin dönem içerisinde işlenen bir konuyu İngilizce anlatıp Fransızca ve İngilizce karşılaştırmalı örneklerle açıklayarak yazılı bir ödev sunması istenecektir. Ayrıca, öğrenilen zamanlardan yola çıkarak, geçirdikleri bir günlerini Fransızca sunmaları istenecektir.
Dersin verilmesinde kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleri detaylı bir şekilde açıklayınız.
Senkron (eş Zamanlı)
LMS programı kullanılarak, ders programına uygun bir güz dönemi takip edilecektir.
Ansekron (Eş zamanlı olmayan)
Karma Eğitim (yüzyüce + Sekron)
Yüzyüze
Diğer
Dersin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için diğer açıklamalar
Derse Devam*** Devamlılık şarttır. Normal devamsızlık süresini aşan öğrenci, dersten başarısız sayılacaktır.
Dersin Kaynakları Alter Ego + A1 méthode de français / Cahier d’activités
Yardımcı Kaynaklar Grammaire Progressive du Français (Niveau débutant)
Ders Danışmanlığı Danışmanlık yönetimii (Senkron, yüzyüze ve diğer)
Danışmanlık Konuları Tarih Saat