Curriculum Vitae

  

Name: Umut Ufuk Demirhan
Title and Affiliation: Assistant Professor / Toros University

 

Contact
Office: Toros University, Mezitli Campus

Department of Translation and Interpreting,
33340 Mezitli, Mersin/TURKEY

Email: umut.demirhan@toros.edu.tr

 

Education
 2013 – 2020 PhD in Linguistics, Mersin University
 2010 – 2013 M.A. in Linguistics, Mersin University
 2002 – 2007 B.A. in Linguistics, Mersin University
Dissertations
 • Demirhan, U. U. (2013). A description of the verb gel- with special reference to pattern grammar (Unpublished master’s dissertation). Mersin University, Mersin. Advisor: Prof. Dr. Yeşim Aksan
 • Demirhan, U. U. (2020). Construction of predicate-argument structure dictionary of Turkish: A methodological study (Unpublished doctoral dissertation). Mersin University, Mersin. Advisor: Prof. Dr. Mustafa Aksan
Work Experience (3)
 • 2020 – Ongoing: Assistant Professor, Toros University, Department of Translation and Interpreting
 • 2010 – 2019: Research Assistant, Mersin University, Department of Linguistics
 • 2008 – 2009: Microsoft Certified Trainer, Netron Bilişim Akademisi

Administrative Experience (3)
 • 2023 – Ongoing: Executive board member, Toros University, School of Foreign Languages
 • 2022 – Ongoing: Vice chair, Toros University, Department of English Translation and Interpreting
 • 2020 – Ongoing: Director, Toros University, Language Application and Research Center
Research Projects (7)
 • 2021  – 2022: The European Language Equality (ELE) project. Primary Informant for Turkish.
 • 2015 – 2016: Multi-word Units in Turkish: Extraction, Computing Quantitative Properties, Defining Linguistic Features and Developing a MWU Lexicon Through a Corpus-Based Approach, Project Scholar; supported by the Scientific and Technological Council of Turkey (grant no: 115K135). Project director: Prof. Dr. Yeşim Aksan.
 • 2015 – 2016: Visually oriented language input in the language acquisition process: Cartoons and TV commercials, Researcher, supported by Mersin University grant (BAP 2015-AP2-1238). Project director: Asst. Prof. Dr. Pınar İBE AKCAN
 • 2013 – 2015: A corpus-based online morphological analyzer and word-affix frequency dictionary of Turkish, Project scholar; supported by the Scientific and Technological Council of Turkey (grant no:113K039). Project director: Prof. Dr. Yeşim Aksan. http://www.tudfrekans.org.tr
 • 2012 – 2014:  A corpus-driven analysis of test items used in National University Enterance Exam, Researcher; supported by  Mersin University grant (BAP-EF EÖDB (DA) 2012-6 A). Project director: Asst. Prof. Dr. Devrim Alıcı.
 • 2012 – 2013:   Description of polysemous verbs in Turkish with special reference to pattern grammar, Researcher; supported by Mersin University grant (BAP-SOBE İDEB (UUD) 2012-1 YL). Project director: Prof. Dr. Yeşim Aksan.
 • 2010 – 2011: Building Turkish National Corpus; Project scholar; supported by the Scientific and Technological Council of Turkey grant (108K242) (http://www.tnc.org.tr). Project director: Prof. Dr. Yeşim Aksan.
Editorial Activities (4)
 • 2023 – Editor – Derlem-temelli ve Derlem-çıkışlı Çözümlemeler. Toros Üniversitesi Yayınları. PDF
 • 2021  – 2023: Section Editor – Dokuz Eylül University Journal of Humanities LINK
 • 2017  – Ongoing: Assistant Editor – Journal of Linguistics Research LINK
 • 2017  – Ongoing: Editor – Mersin University Journal of Linguistics and Literature LINK
Journal Articles (5)
 • Demirhan, U. U., & Aksan, M. (2023). Türkçede eylemlerin derlem-temelli değerlik sözlüğünün oluşturulması: Yöntembilimsel bir çalışma. Mersin University Journal of Linguistics and Literature, 19(1), 61-88. PDF
 • İbe Akcan, P., & Demirhan, U. U. (2022). Contextual cues and children’s non-literal comprehension: An analysis on Turkish. RumeliDE, 31, 1635-1654. PDF
 • Aksan, M., & Demirhan, U. U. (2017). Bakmak Eylemi ve Söylem İşlevleri  Eşdizimlilik Örüntülerinin Gösterdikleri. Mersin University Journal of Linguistics and Literature, 14(2), 85–107. PDF
 • Aksan, M., Alıcı, D., & Demirhan, U. U. (2016). Verb Synthesis and Frequency. Mersin University Journal of Linguistics and Literature, 13(2), 53–70. PDF
 • İbe Akcan, P., & Demirhan, U. U. (2016). The Database of Cartoons and Commercials as Visually-Oriented Language Input: Motivations, The Procedure and Methodological Issues. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 27(1), 1–15. PDF
Book (1)
 • Aksan, Y., Aksan, M., Mersinli, Ü. & Demirhan, U. U. (2016). A Frequency Dictionary of Turkish. Davies, M. & Rayson, P. (Eds.). Routledge. Preview version
Book chapters (9)
 • Aksan, M., & Demirhan, U. U. (2023). Neye niyet neye kısmet: Ödül ve ceza kavramlaştırmaları. Aksan, Y., Arıca-Akkök, E. ve Aksan, M. (Yay. Haz.). Kavramsal Metafor ve Metonimi Üzerine Uygulamalar, 131-147. Mersin, Toros Üniversitesi Yayınları. PDF
 • Demirhan, U. U. (2023). Derlem İşleme Araçlarının Çeviribilimde Kullanımı Üzerine. Demirhan, U. U. (Yay. Haz.). Derlem-temelli ve Derlem-çıkışlı Çözümlemeler, 25- 40. Mersin, Toros Üniversitesi Yayınları. PDF
 • Demirhan, U. U., & Aksan, M. (2021). Türkçe Sözlüklerde Anlam Tanımlarının Sıralamasına İlişkin Gözlemler: Sıklık Bilgisi Temelinde Derlem-Çıkışlı Bir Sıralama Önerisi. Baş, M. (Yay. Haz.). Anlambilimde Güncel Çalışmalar, 261- 275. Ankara, Anı Yayıncılık.
 • Aksan, M., Demirhan, U. U., & Aksan, Y. (2020). Corpus Evidence and Discourse Functions of the -mIş-DIr pattern. Zeyrek, D. & Özge, U. (Eds.). Discourse Meaning: The View from Turkish, 189-221. Walter de Gruyter GmbH & Co KG
 • Aksan, M., Demirhan, U. U., & Aksan, Y. (2018). Corpus Frequency and Affix Ordering in Turkish. Gelbukh, A. (Ed.). Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, 257-270. Springer.
 • Aksan, M., & Demirhan, U. U. (2018). Gerçi şunu da söylemeliyim… Türkçede geçersizleştirme. Aksan, Y. ve Aksan, M. (Yay. Haz.). Türkçede Yapı ve İşlev, 171-200. Ankara, BilgeSu Yayıncılık.
 • Aksan, Y., & Demirhan, U. U. (2015). Expressions of gratitude in the Turkish National Corpus. Ruhi, Ş. and Aksan, Y. (Eds.) Exploring (Im)politeness in Specialized and General Corpora: Converging Methodologies and Analytic Procedures, 121-172. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. PDF
 • Demirhan, U., & Mustafa Aksan (2012). Tagset for NooJ Turkish Module. Vučković, K., Bekavac B., Silberztein, M. (Eds.) Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference, 86-95. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle. PDF
 • Mersinli, Ü., & Demirhan, U. U. (2012). Çok Sözcüklü Kullanımlar ve İlköğretim Türkçe Ders Kitapları. Mustafa Aksan ve Yeşim Aksan (Yay. Haz.) Türkçe Öğretiminde Güncel Çalışmalar, 113-122. Mersin, Mersin Üniversitesi. PDF
Papers in Conference Proceedings (9)
 • İbe Akcan, P. & Demirhan, U. U. (2017). Görsel destekli dil girdileri olarak reklamlar ve çizgi filmler projesi: Tanıtım ve ilk bulgular. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 281-288. Ankara: Dilbilim Derneği Yayınları. PDF
 • Aksan, M. & Demirhan, U. U. (2017). -sA bile: Türkçede sözcüklerarası örüntüler. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 43-50. Ankara: Dilbilim Derneği Yayınları. PDF
 • Aksan, Y., Özel, S. A., Yılmazer, H., & Demirhan, U. U. (2016). The Turkish National Corpus TNC: Comparing the Architectures of v1 and v2. 1st International Workshop on Turkic Computational Linguistics (TurCLing 2016), 32-37. İzmir. PDF
 • Aksan, Y. & Demirhan, U. U. (2015). Genel Adlar: Sıklık listesinden işlevsel ulamlara. 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 3-17. Ankara: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık. PDF
 • Aksan, Yeşim & Demirhan, U. U. (2014) Türkçe Ulusal Derlemi (TUD) arayüz özellikleri: Tanıtım ve uygulama [Turkish National Corpus (TNC) interface properties] Proceedings of the 27th National Linguistics Conference, 280-290. Ankara: Hacettepe University. PDF
 • Aksan, Y., Özel, S. A., Bektaş, Y., Aksan, M., Demirhan, U. U., Mersinli, Ü. & Yılmazer, H. (2014) Türkçe Tümcelerin Sonunu Belirlemede Açık Kaynak / Ücretsiz Yazılımlar ve Performans Analizleri [Performance analyses of open source/free tools detecting sentence boundaries in Turkish]. 16th Academic Information System Conference 5-7 Februrary 2014, Mersin University. PDF
 • Aksan, Y., Aksan, M., Özel, S. A., Yılmazer, H., Demirhan, U. U., Mersinli, Ü., Bektaş, Y. & Altunay, S. (2014) Web Tabanlı Türkçe Ulusal Derlemi (TUD) [Web-based Turkish National Corpus (TNC)], 16th Academic Information System Conference 5-7 Februrary 2014, Mersin University. PDF
 • Aksan, Y., Aksan, M., Koltuksuz, A., Sezer T., Mersinli, Ü., Demirhan, U. U., Yılmazer, H., Atasoy, G., Öz, S. & Yıldız, İ. (2012). Construction of the Turkish National Corpus (TNC). In Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012). İstanbul, Turkiye. PDF
 • Aksan, Y., Mersinli, Ü., Yaldır, Y. ve Demirhan, U. U. (2011). Türkçe Ulusal Dil Derlemi projesi biçimbirim çalışmalarında belirsizliklerin sınıflandırılması ve dağılımı. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Adana: Çukurova Üniversitesi. PDF
Conference Organizing (3)
 • 2019 –  The 33rd National Linguistics Conference, 9-10 May 2019, Mersin University, Mersin, Turkey (member of the organizing committee)
 • 2012 – The 5th International Turkish Language Teaching Conference, 5-6 July 2012. Mersin, Mersin University (member of the organizing committee).
 • 2007 –  The 21st National Linguistics Conference, 10-11 May 2007, Mersin University, Mersin, Turkey (student assistant)
Non-academic Publications (4)
 • Turan, C., Albayrak, C., Gürcan, A., Amaç, M., Yeter, U. & Demirhan, U. (2009). Hyper-V. Murat Bayraktar, Cenk Turan ve Cem Albayrak (Haz.). Windows Server 2008-Introduction. 184-205. İstanbul.
 • Turan, C., Albayrak, C., Gürcan, A., Amaç, M., Yeter, U. & Demirhan, U. (2009). Windows Server 2008 DHCP Hizmeti. Murat Bayraktar, Cenk Turan ve Cem Albayrak (Haz.). Windows Server 2008-Server Administrator&Enterprise Administrator. 10-33. İstanbul.
 • Turan, C., Albayrak, C., Gürcan, A., Amaç, M., Yeter, U. & Demirhan, U. (2009). Windows Server 2008 DNS Hizmetleri. Murat Bayraktar, Cenk Turan ve Cem Albayrak (Haz.). Windows Server 2008-Server Administrator&Enterprise Administrator. 35-72. İstanbul.
 • Turan, C., Albayrak, C., Gürcan, A., Amaç, M., Yeter, U. & Demirhan, U. (2009). Windows Server 2008 WINS Çözümleri. Murat Bayraktar, Cenk Turan ve Cem Albayrak (Haz.). Windows Server 2008-Server Administrator&Enterprise Administrator. 79-96. İstanbul.
Computer & IT Certifications (6)

Click here to access MCP Transcript Tool, and use the below credentials.

Transcript ID: 783350
Access code: 86888385
MCP   – Microsoft Certified Professional
MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist
MCSA – Microsoft Certified Systems Administrator
MCSA – Microsoft Certified Solutions Associate
MCSE –  Microsoft Certified Systems Engineer
MCITP – Microsoft Certified IT Professional-Enterprise Administrator