Uygulamalı Mütercim-Tercümanlık dersi ile ilişkili belgelere bölüm web sayfasının “STAJ” sekmesi üzerinden erişilebilir.