Uygulamalı Mütercim-Tercümanlık dersi ile ilişkili belgelere bölüm web sayfasının “UYGULAMALI EĞİTİM” sekmesi üzerinden erişilebilir.